Maharashtra Government Employees Salary DA Calculator

Salary - DA - 50% - Calculator 7th pay commission salary calculator कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ थकबाकीने मिळणारा महागाई भत्ता फरक काढा काही सेकंदात. "Salary DA Calculator" 7th pay commission salary calculator सर्व शासकीय कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो नमस्कार, मि…

vandana shinde

Novel

हिंदी उपयोजित लेखन

Read More »

View all

Maharashtra Government Employees Salary DA Calculator

Salary - DA - 50% - Calculator 7th pay commission salary calculator कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ थकबाकीने मिळणारा महागाई भत्ता फरक काढा काही सेकंदात. "Salary DA Calculator" 7th pay commission salary calculator सर्व शासकी…

vandana shinde

इयत्ता ९ वी मराठी कवितांच्या ओळींचे रसग्रहण _ द्वितीय सत्र

नववी - कवितेचे -रसग्रहण  कवितेच्या ओळींचे रसग्रहण प्रश्न २ (इ) हा कवितेच्या पंक्तींच्या रसग्रहणावर आधारित प्रश्न असणार आहे. कृतिपत्रिकेत ४ गुणांचा हा प्रश्नप्रकार असून , त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असेल :   पाठ्यपुस्तकातील प्रश्न…

vandana shinde

इयत्ता ९ वी मराठी कवितेचे रसग्रहण _ द्वितीय सत्र

इयत्ता ९ वीच्या कृतिपत्रिकेच्या नवीन आराखड्यानुसार प्रश्न २ (ब) हा कवितेच्या रसग्रहणावर आधारित असतो. कृतिपत्रिकेत हा ०४ गुणांचा प्रश्नप्रकार असून , त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. पठित पद्यांपैकी म्हणजेच पाठ्यपुस्तकातील कवितांपैकी क…

vandana shinde
Load More
That is All

मराठी व्याकरण

प्रश्नपत्रिका

इतर