इयता दुसरी द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका _2022 -23

सदर इयत्ता दुसरी करिता संकलित मूल्यमापन परीक्षा द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf स्वरूपात  सरावासाठी दिलेला असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे  हा हेतू आहे. पुस्तकाचा वापर करून  संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका पूर्ण सोडवा. विद्यार्थ्याने स्वतः ही संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका शिक्षकांच्या मदतीने सोडवावी.व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | आकारिक चाचणी 2 | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.2 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test 2 pdf

 

 संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र परीक्षा या परीक्षेसाठी सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर प्रश्नपत्रिकेच्या माध्यमातून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा भरपूर सराव करून घ्यावा. या वेबपेज मध्ये सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. Examination 2023 सदर prshanpatrika या सुधारित आराखड्यानुसार रचित केल्या आहे. Sanklit mulymapan dvitiy stra यासाठी निश्चित उपयोगी पडेल. या सरावाने विद्यार्थ्यांना परीक्षेत उज्ज्वल यश लाभेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.

Iyatta dusri  Second Session Compiled Evaluation Question Paper _2022 -23

सन - 2022-23 


इयत्ता 2 री  संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र परीक्षा  सराव प्रश्नपत्रिका विषय👇 येथे PDF पहा ..
मराठीDownload Guide Download PDF
गणितDownload Guide Download PDF
गणित ( सेमी ) Download Guide Download PDF


Iyatta dusri  Second Session Compiled Evaluation Question Paper _2022 -23


 
आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

 


️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Post a Comment

If you have any doubts,Please let me know

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2