इयता आठवी द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका _2023

सदर इयत्ता आठवी करिता संकलित मूल्यमापन परीक्षा द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf स्वरूपात  सरावासाठी दिलेला असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे  हा हेतू आहे. पुस्तकाचा वापर करून  संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका पूर्ण सोडवा. विद्यार्थ्याने स्वतः ही संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका शिक्षकांच्या मदतीने सोडवावी.इयता आठवी |  द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिकामराठीइंग्रजीगणितपरिसर अभ्यास गणित सेमी | व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 आकारिक चाचणी 2 सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता इ. पहिली दुसरी तिसरीचौथी पाचवी सहावी सातवी आठवी नववी दहावी 1 ली 2 री 3 री 4 थी 5 वी 6 वी 7 वी 8 वी 9 वी 10 वी आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

 

Iyatta aathvi Second Session Compiled Evaluation Question Paper _2022 -23

सन - 2022-23 


इयत्ता 8 वी.  संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र परीक्षा  सराव प्रश्नपत्रिका  


अ.न.

विषय

👇 येथे PDF पहा ..

1

मराठी         

 Download Guide Download PDF

2

हिंदी

 Download Guide Download PDF

3

इंग्रजी

 Download Guide Download PDF

4

गणित 

 Download Guide Download PDF

5

विज्ञान 

 Download Guide Download PDF

6

समाजशास्त्र

 Download Guide Download PDF

7

गणित (सेमी)

 Download Guide Download PDF

8

विज्ञान ( सेमी )

 Download Guide Download PDF


 


Iyatta  aathvi  Second Session Compiled Evaluation Question Paper _2022 -23


 
आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

 


️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Post a Comment

If you have any doubts,Please let me know

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2